Špelda Antonín, Úvod do akustiky pro hudebníky

Špelda Antonín, Úvod do akustiky pro hudebníky, Státní nakladatelství, rok vydání 1958, str.72, 73.