Karel Irmann, Výroba akordeonů a foukacích harmonik, kap. Základy sluchového dolaďování

Důležitý text pro pochopení ladění harmonik vybírám z učebnice Výroba akordeonů a foukacích harmonik (K. Irmann, 1988).