Učebnice: Výroba akordeonů a foukacích harmonik pro II. a III. ročník SOU učební obor mechanik hudebních nástrojů

Pro zájemce uvádím zdroj, kde je možné čerpat znalosti z mých textů o výrobě akordeonů a foukacích harmonik.

Karel Irmann

Výroba akordeonů a foukacích harmonik