Jaroslav Podobský, Procházky akustikou, vydavatelství MAFY Hradec Králové, rok 2005, str. 29.

Jaroslav Podobský, Procházky akustikou, vydavatelství MAFY Hradec Králové, rok 2005, str. 29.