Co je to Bachovo ladění

B a c h o v o  l a d ě n í ( německy „ wohltemperierung“ )

je empirickié, vhodné temperování na diatonické a chromatické bázi klasického středotónového ladění. Řídí se předpisy Bachova žáka Johana Philipa Kirnbergera (1721 – 1788 ) a je mimo jiné potvrzeno analyzou intervalových postupů ve skladbách „ Das wohltemperierte Clavier“ od Johana Sebastiana Bacha.

Bachovo ladění sjednocuje ( stejně jako u Kirnbergera ) středotónové ladění (přirozené harmonické tercie – německy Klangterzen) v C-komplexu, dále pak pravou chromatiku a semitoniku s bezhraniční harmonií a enharmonií. Převážně docela čisté přirozené kvinty dávají harmonickému vnímání stabilitu. Odlišně od Kirnbergera nabírají skoro přirozené durové tercie od středního bodu C-komplexu (od akordu Cdur, pozn. Překladatele) v dominantním tak jako v subdominantním postupu více a více napětí, až ve vzdálených tóninách ( Fis/Ges, Cis/Des Gis/As) dosahují čistě pythagorejských napěťových tercií ( německy Spannungsterzen). Zvuková barva je tím diferencovanější než u Kirnbergera. U Kirnbergera existující úzké kvinty d -a , a – e , jsou zvětšeny ke středotónovým kvintám. Kirnberger sám navrhoval zvětšení těchto kvint.

Bachovo ladění se nabízí pro hudbu středověku, pro hudbu epochy středotónového ladění ( 14. až 16. století) obzvláště pro hudbu Johana Sebastiana Bacha ( Bachovo „ harmonický kontrapunkt“), jako kombinace horizontálně melodického a vertikálně harmonického tónového materiálu, navíc se hodí pro všechnu tonální hudbu.

Toto ladění nahrazuje nivelující schematiku rovnoměrné temperatury s jejími důsledky. Špatné, „falešné“ tercie, žádná charakteristika tónin, žádná pravá chromatika. Diskrepence mezi rovnoměrně temperovanou zvukovou bází na klávesnici a přirozenou harmonickou korunou u varhan, což je spjato s frekvenčními poruchami. Tyto jevy nahrazuje Bachovo ladění proporcionelně spjatými matemetickofyzikálně podloženými skutečnostmi danými tónovým materiálem, který je schopen prostřednictvím melodického a harmonického potenciálu vésti k novým zvukově původním zážitkům.

Překlad je pořízen z němčiny.
Autor : prof . Dr. Kelletat, Publikace: Ein Beitrag zur musikalischen Temperatur der Musikinstrumente vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Zdroj: Firemní literatura Wandel und Goltermann, výrobce elektronických ladiček. Vydáno v roce 1966.
Přeložil: Karel Irmann