Historická ladění klávesových hudebních nástrojů a jejich vztah k rovnoměrně temperovanému ladění

Hudba 19.  a 20. století  se opírá o rozdělení oktávy na sedm tónů tvořících durovou stupnici. 
Toto rozdělení bylo matematicky doloženo asi  600 let před našim letopočtem Pythagorem na zařízení zvaném monochord. Bylo nutné začlenit toto sedmitónové dělení do dvanáctitónové  chromatické  stupnice  dnes používané na klávesových hudebních nástrojích.
 
Pro zjednodušení si představíme že tato chromatická stupnice má dvanáct půltonů z nichž každý má sto centů. Jeden cent je dvanáctistá odmocnina ze dvou. 
Nyní se pokusíme během pěti minut překlenout období dva a půl tisíce let. Pythagorejské  ladění se udrželo až do nástupu nového hudebního  směru v evropské hudbě přibližně do roku 850 našeho letopočtu, kdy bylo nahrazeno tak zvaným středotónovým laděním. Název je odvozen z němčiny. Toto ladění odpovídalo  hudebním představám  doby svého vzniku, ale již v 17. století  se jak v hudbě tak hlavně ve stavbě hudebních nástrojů objevily snahy vytvořit pro klávesové nástroje takové ladění , které by respektovalo matematické vztahy mezi jednotlivými tóny stanovené Pythagorem. Nakonec se  ustálila 
rovnoměrně  temperovaná řada půltónů z nichž každý půltón má velikost  100 centů, jak již bylo zmíněno.
 
Historicky je doloženo, že prosazení tohoto ladění předcházelo okolo sta různých pokusů změnit středotónové ladění. Dle návrhů hudebníků bylo zhotoveno mnoho varhan, jejichž změna ladění je náročná a mnoho čembal jejichž ladění lze měnit napětím struny. Dnešní tendence o zachování autentičnosti znění zvuku varhan charakteristické pro určitá období prosazují uplatnění historických ladění. Řada hudebních vědců se snažila tato historická ladění zmapovat a  vědecky doložit odchylkami od rovnoměrně temperované řady tónů . 
Tato historická ladění se vracejí do dnes vzkřišené barokní hudby , ale vracejí se též do produkce  elektronických klávesových nástrojů, kde lze jednotlivé tóny lehce přeladit.       
 
My si  nyní vyslechneme některá ladění nabízená firmou CASIO  na nástroji WK 220.Bude to ladění rovnoměrně temperované, Pythagorejské, Kirnberger 3  a Werckmeister 3.
V historických laděních se budou vyskytovat disonance, které zatím nebudeme komentovat.
 
Hořovice 28.5. 2015 
 
Vypracoval . Karel  Irmann