Archiv článků

Dětské akordeony a harmoniky

Dětské akordeony Ve Frankfurtu nad Mohanem se koná každoročně veletrh hudebních nástrojů z celého světa.  V roce 1984 vystavoval závod Harmonika Hořovice, který byl součástí výrobního a odbytového traktu Československé hudební nástroje, oborový podnik Hradec Králové, v kategorii...
Celý článek

DUROVÁ STUPNICE V PŘIROZENÉM LADĚNÍ

Tento příspěvek si bere za úkol seznámit čtenáře s tím, jakým způsobem lze převést reálnou výšku intervalu z poměrového čísla na centy.  Současná praxe používá pro vyjádření vzdálenosti dvou tónů intervalu, nebo pro odchylku výšky tónu od dané normy, měrnou jednotku ladění, zvanou...
Celý článek

Úloha sedmé harmonické složky při tvorbě diatonické řady tónů

1 Úvod Ve dvacátém století byla hudebními akustiky věnována malá pozornost sedmé harmonické složce a jejímu vlivu na tvorbu tónových řad v přirozeném ladění. Při tom bylo zdůrazňováno, že měřítkem konsonance hudebních intervalů je vzájemný poměr kmitočtů, který je determinován malými celými...
Celý článek

Hraj, zpívej, naslouchej a vytvoř si svou tercii

Hudebníci, kteří vytvářejí tóny zpěvem nebo na nástrojích s volně měnitelnou výškou zvuku jako jsou tahový pozoun, všechny bezpražcové strunné nástroje a další, musí při hře navzájem ladit. Interval, který nejčastěji podléhá pozornosti, jsou velká a malá tercie. Je to proto, že po kvintě a...
Celý článek

PŘIROZENÉ LADĚNÍ DIATONICKÝCH ÚSTNÍCH HARMONIK

1 Úvod V roce 1978 byla pracovníkem Výzkumného a vývojového střediska Československých hudebních nástrojů, Oborový podnik Hradec Králové Vlastimilem Šilhavým provedena podrobná studie ladění diatonických ústních harmonik v závodě Harmonika Písek. Výsledek je uveden v oponentní...
Celý článek

Několik slov hudebního skladatele Jarmila Burghausera

             Problematika přirozeného (fyzikálního) ladění je stále živá, ba zdá se, že dnes, v době nových možností elektroakustiky, se zájem o ni dokonce zvyšuje. Není pochyb o tom, že rovnoměrně temperované ladění je jen východisko z nouze, spíše jen...
Celý článek

Dobrozdání k řešení problematiky přirozeného ladění

Dobrozdání k řešení problematiky přirozeného ladění diatonických harmonik Podává  : Jarmil Burghauser, člen Svatu českých skladatelů, Praha   Výňatek té čáasti, která se týká kvinty na druhém stupni durové stupnice   Obtíž tohoto ladění spočívá na několika choulostivých...
Celý článek